DESIGN FOR CHANGE LÀ GÌ?

DFC là một phong trào toàn cầu nuôi dưỡng tư duy "Tôi có thể" ở mỗi đứa trẻ. Tinh thần "Tôi có thể" này trao quyền cho trẻ em và cho chúng cơ hội để thể hiện ý tưởng của mình cho một thế giới tốt đẹp hơn và đưa ý tưởng đó vào hành động. DFC ra đời từ niềm tin rằng trẻ em không phải là vô dụng, việc thay đổi đó là có thể và tin rằng trẻ em có thể làm được điều này. Thông qua một quá trình thiết kế đơn giản của Feel-Imagine-Do-Share (Đồng cảm – Hình dung – Thực hiện – Chia sẻ) (FIDS cho TRẺ EM) trẻ em thiết kế các giải pháp về các thách thức lớn nhất của thế giới! Sẵn sàng tham gia vào phong trào?

THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

KIẾN TẠO CHO SỰ THAY ĐỔI LÀ MỘT PHONG TRÀO TOÀN CẦU CỦA TRẺ EM, NHỮNG NGƯỜI ĐANG THAY ĐỔI THẾ GIỚI.

“Tôi có thể” cho trẻ em áp dụng phương pháp FIDS

 • Cảm nhận

 • Tưởng tượng

 • Thực hiện

 • Chia sẻ

CẢM HỨNG TỪ CÂU CHUYỆN CỦA DFC

TRIỂN KHAI LỚP HỌC

Bạn có thể trao quyền cho các nhà lãnh đạo học sinh trong lớp học của bạn bằng cách sử dụng quy trình FIDS 4 bước

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC 1 TUẦN

  Thách thức trong mọi hoàn cảnh là cách thể hiện nhanh nhất sức mạnh “TÔI CÓ THỂ” ở trẻ em. Hãy tải bộ toolkit (công cụ) và kế hoạch một tuần phía dưới và bắt đầu!

  Tải chương trình học và giáo trình
 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC 1 THÁNG

  Chương trình giảng dạy trong một tháng cho phép học sinh làm việc với nhau, hợp tác và tham gia sâu sắc, xác định các vấn đề thực sự và các mối quan tâm." Chương trình giảng dạy kèm theo một kế hoạch hỗ trợ trong một tháng, tải xuống và bắt đầu.

  Tải chương trình học và giáo trình

CÔNG VIỆC

Sử dụng các câu chuyện siêu anh hùng thực sự trong lớp học của bạn như Đọc to / Đọc chia sẻ / Ðọc độc lập

ĐÁNH GIÁ