שאלות מנחות להגשת פרויקט

להרגיש

עד כמה הבעיה הפריעה לתלמידים?

ניקוד גבוה יותר יוענק לסיפורים בהם התלמידים ציינו מה באמת הפריע להם ולמה

הפגנת אמפתיה והבנת צרכי האנשים למענם יצרו שינוי 

ניקוד גבוה יותר יוענק לסיפורים בהם התלמידים יצאו והתערו בקהילה כדי להבין את צרכיהם ולהכיר את הבעיה מנקודת מבטם

לדמיין

הצגת מספר רב של רעיונות לפתרון.

ניקוד גבוה יותר יוענק לסיפורים בהם התלמידים הציגו תהליך סיעור מוחות נרחב ודנו בכל הפתרונות האפשריים

הקשר בין הפתרונות שהתלמידים העלו לצרכים שזיהו 

ניקוד גבוה יותר יוענק לסיפורים בהם התלמידים בחרו בפתרונות שנותנים מענה ישיר לצרכי האנשים/המצבים למענם הם יצרו שינוי

לעשות

יישום מוצלח של החזון

ניקוד גבוה יוענק לסיפורים המציגים יישום מוצלח של רעיונותיהם

ההשפעה על הקהילה/סביבה 

ניקוד גבוה יותר יוענק לסיפורים שכוללים סטטיסטיקות ומשובים מבעלי העניין הבוחנים את מידת השפעת השינוי

ההשפעה על התלמידים עצמם ועל עמדותיהם 

ניקוד גבוה יותר יוענק לסיפורים שכוללים תיאור של תהליך רפלקציה של התלמידים ומראים את השינוי בעמדותיהם

לשתף

עדות להרחבת מעגל ההשפעה של התלמידים 

ניקוד גבוה יותר יוענק לסיפורים המציגים שהתלמידים השתמשו בדרכים רבות ומגוונות להפיץ ולשתף קהל רחב בסיפור השינוי