DFC WORLD HOME | HOME
 
ISRAEL
feel imagine do share
Social media logos tumblr c youtube twitter facebook
 
 
 
 
  LATEST GLOBAL UPDATES  
 
 
  ISRAEL UPDATES  
 
 
  מערכי שיעור  
spacer spacer spacer
 

מערכי שיעור

מערכי השיעור המצורפים מחולקים לפי גילאים א'-ו' וז' ומעלה. 

מערכי השיעור בנויים בצורה שתסייע לכם לנהל את תהליך יוצרים שינוי באופן המותאם לילדים בקבוצתכם.

אנו ממליצים כי תעברו על מערכי השיעור ותבחרו מכל שלב את הפעילויות המתאימות לכם. במידה והשגתם את התוצאה הרצויה עברו הלאה במידה ולא חזרו למערכים ובחרו פעילות נוספת מאותו שלב שעשויה לתת לכם את המענה הנכון יותר. 

אנו ממליצים להשתמש בשלב ה"להרגיש" בכמה שיותר פעילויות שכן רק לאחר שהילדים יסתכלו על הדברים מספר פעמים הם יצליחו "להרגיש"  באמת מה מפריע להם.

זכרו תמיד שכל ילד יכול ואפשרו להם לעבור את התהליך לייצרת שינוי אמיתי.

מערכי שיעור יסודי - לחצו כאן

נספח 1 - מלל נלווה למצגת "יהלי בארץ הדמיון"  נספח 2 - דוגמא לדף תצפית  נספח 3 - קווה קווה יוצרים שינוי  

נספח 4 - הוראות קיפול קווה קווה יוצרים שינוי נספח 5 - בינגו ריקודים  נספח 6 - מגן גיבורי על נספח 7 - לוח מקצועות

נספח 8 - טבלת כישורים לטובת האחר  נספח 9 - כרטיסי מצב  נספח 10 - מדבקות להקשיב מהלב

נספח 11 - ספר יום ההולדת שלי  נספח 12 - כרטיסי מתנה  נספח 13 - תכנון השינוי

 

מערכי שיעור על יסודי - לחצו כאן

 

נספח 1 - דף תצפית נספח 2 - בינגו חברים  נספח 3 - טבלת כישורים לטובת האחר  נספח 4 - לוח אמת או חובה  

נספח 5 - היעדים הגלובליים נספח 6 - פירוט היעדים הגלובליים  נספח 7 - תכנון השינוי