DFC WORLD HOME | HOME
 
ISRAEL
feel imagine do share
Social media logos tumblr c youtube twitter facebook
 
 
 
 
  LATEST GLOBAL UPDATES  
 
 
  ISRAEL UPDATES  
 
 
  מי אנחנו  
spacer spacer spacer
 

"יוצרים שינוי" הינה תכנית חינוכית בינלאומית שמטרתה להעצים ילדים ונוער, ולגרום להם להאמין ביכולתם ליצור שינוי חיובי בנושאים הנוגעים לליבם ורלוונטיים לחייהם.

התכנית הינה תרגום פרקטי לעקרונות "הלמידה המשמעותית", המעניקה מסגרת, כלים ושיטה מובנית ליישום למידה מבוססת פרויקטים למען החברה (Service P.B.L) ומאפשרת יזמות ומעורבות חברתית משמעותית.

בארבעה שלבים פשוטים ילדים יכולים ליצור שינוי

להרגיש- בוחנים את הסביבה ובוחרים מה רוצים לשנות

לדמיין- מעלים פתרונות לבעיה שבחרו

לעשות- מתכננים את הפרויקטים ויוצרים את השינוי

לשתף- משתפים את הקהילה, הארץ והעולם בסיפור השינוי

בסיום התהליך מתקיים כנס ארצי בו כל סיפורי השינוי מוצגים , נערכת חלוקת פרסים ותעודות ונבחרת הקבוצה שתייצג את ישראל בכנס הבינלאומי של יוצרים שינוי בחו"ל.

מה אנחנו מציעים?

·         סדנאות, מערכי שיעור ותמיכה שוטפת לאנשי חינוך - ללא עלות!

·         מפגש חד פעמי לצוותי הוראה, בבתי הספר, בעלות של 500 ₪

·         6-10 מפגשי הכשרה וליווי שנתי של צוותי הוראה, בבתי הספר, בעלות של 300 ₪ למפגש