DFC WORLD HOME | HOME
 
DFC ISRAEL
feel imagine do share
Social media logos tumblr c youtube twitter facebook
 
 
 
 
  LATEST GLOBAL UPDATES  
 
 
  ISRAEL UPDATES  
 
 
  תהליך השינוי  
spacer spacer spacer
 

  

להרגיש - לזהות ולאתר מה באמת חשוב ומפריע לכם

בשלב ראשוני זה הילדים לומדים להתבונן במצבים, פעולות והתנהגויות המפריעות להם. לבדוק ולחקור את הסביבה בה הם חיים ולהתמקד בנושא אותו הם היו רוצים לשנות.

 

  


לדמיין - ולהגדיר כיצד הייתם רוצים לראות את הדברים

 

בשלב ה"לדמיין" הילדים מעלים המון רעיונות לפתרון הבעיה שזיהו. התהליך דורש ניסוח מחודש של הרעיון ומעודד הפעלה של דמיון יצירתי והסתכלות מערכתית על השטח, לפני שקופצים לשלב הפתרונות. תכנון מדוייק של הוצאת הרעיון לפועל, כיצד לגרום לשינוי הבעיה, כמה אנשים יהיו מעורבים בפתרון, איך ומתי לערוך את הפעולות שיובילו לשינוי

 

 

  

 

 

לעשות - ליישם את הפתרונות שחשבתם עליהם

 

זהו הזמן בו מתרגמים את הרעיונות לעשייה. בשלב זה יש לארגן את המשאבים ולצאת לדרך כדי לעשות שינוי. רגע לפני כדאי לערוך ניסוי בקטן על מנת לחדד את הוצאתו לפועל של הפרויקט בגדול

 

 

 

 

 

לשתף - את הסיפור שלהם עם בית הספר, הקהילה, איתנו ועם שאר העולם

שיתוף נרחב עשוי ליצור תנועה מהסוג של "העבר את זה הלאה" ולחולל שינוי של ממש ברמה הארצית. התיעוד עם העולם הוא הכלי לחגוג את השינוי ולהדביק את כולם