DFC WORLD HOME | HOME
 
DFC ISRAEL
feel imagine do share
Social media logos tumblr c youtube twitter facebook
 
 
 
 
  LATEST GLOBAL UPDATES  
 
 
  ISRAEL UPDATES  
 
 
  מהו האתגר  
spacer spacer spacer
 

 האתגר

האתגר של יוצרים שינוי מהווה את הפלטפורמה השיתופית של התכנית.

אחרי שהרגשתם, דמיינתם ועשיתם אספו את חומרי התיעוד שצברתם בתהליך והגישו לנו את הפרויקט באמצעות מילוי טופס באתר לשם שיפוט מקצועי וזאת עד ל-30.4.17.

חבר שופטים מכובד, המורכב מאנשי חינוך, תקשורת, פרסום ועוד יעריך את הפרויקטים על פי קריטריונים ברורים ויבחר את הקבוצה שנציגיה יזכו לייצג את ישראל בכנס הבינלאומי "הייה השינוי" בחו"ל.

את הפרויקטים ל"אתגר יוצרים שינוי" יש להגיש באמצעות טופס ההרשמה באתר בצירוף וידאו (עד 3 דק') או  תמונות (עד 4 תמונות לכל שלב).

לאחר ההגשה התכוננו להצגת הפרויקט שלכם בתערוכת הפרויקטים שתיערך ביוני  ואולי אף תזכו בפרס. 

:קריטריונים עיקריים על פיהם הפרויקטים נשפטים

1.      הילדים יזמו את הרעיון  

2.      הקבוצה עברה את שלבי "יוצרים שינוי" באופן מלא

3.      חברי הקבוצה עברו בעצמם תהליך שינוי משמעותי

  

בהצלחה J
 צוות יוצרים שינוי