DFC WORLD HOME | HOME
 
DFC ISRAEL
feel imagine do share
Social media logos tumblr c youtube twitter facebook
 
 
 
 
  LATEST GLOBAL UPDATES  
 
 
  ISRAEL UPDATES  
 
 
  להרגיש  
spacer spacer spacer
 

 שלב 1 - להרגיש  

השלב הראשון הינו לעודד  את הילדים להתבונן סביבם, במרחב הפיזי, הרגשי והחברתי שלהם, ולזהות בעיות המשפיעות עליהם באופן ישיר או עקיף, בבית הספר, בבית, בחברה או בקהילה.

זו ההזדמנות להרגיש.

על הבעיה לעלות מהילדים על מנת שיתחברו אליה באופן אישי, כך גם יהיה לפתרון שידמיינו ויבצעו השפעה אמיתית.

איך מתחילים?

זיהוי הבעיה - קיימות מספר פעילויות פשוטות ומהנות שיתנו לכם כלים כיצד לסייע לילדים לזהות ולאתר את הבעיה המפריעה להם. בחרו את הפעילות המתאימה לכם והתחילו בתהליך. זכרו שכל נושא שעולה מהילדים הינו לגיטימי, גם אם לכאורה נראה לכם פשוטה.

בחירת הבעיה - תנו במה לכל הבעיות העולות מן הילדים, עודדו אותם להביע את עמדתם ולאחר מכן הנחו אותם לבחור את הבעיה או מספר הבעיות בהן רוב הקבוצה תרצה להתמקד.

שאילת שאלות - הנחו את הילדים לשאול שאלות מכוונות שיעזרו להם להבין את הבעיה – על מי היא משפיעה? מתי היא מתרחשת? למה? היכן? באיזו תדירות? כמה אנשים מעורבים בבעיה ומי הם?  

חקר - שלחו את הילדים לחקור את הבעיה לעומקה ולענות על השאלות באמצעות תצפיות, ראיונות, תחקירים, שאלונים, שימוש במדיה דיגיטלית וכו'. עודדו אותם לצאת החוצה, לדבר עם האנשים המעורבים והמושפעים מהמצב ולהיכנס לנעליהם – זה הזמן גם לדבר על אמפתיה. הנחו אותם להתבונן בדפוסים חוזרים לאורך זמן הקשורים לבעיה שזוהתה, ולא למהר לחיפוש פתרון.

הגדרת הבעיה - סייעו לילדים להגדיר את הבעיה/ הבעיות שנבחרו באופן מדויק.

שלב זה הינו חשוב מאוד!

התעכבו עליו כמה שצריך כדי לוודא כי הילדים מצליחים באמת להתחבר באופן רגשי ואישי לבעיה וכי הם אינם פותרים את הבעיה ה"לא נכונה". הימנעו מהנטייה הטבעית לשיפוטיות ולהתערבות רעיונית. קחו צעד אחורה ותנו לילדים להוביל. תפקידכם כאן הוא להנחותם בלבד.

חשוב - זכרו לתעד את כל התהליך!

אנו ממליצים לבחור צוות תלמידים אשר יכול להיות צוות התיעוד ולהדריך אותם לצלם מצבים ורגעים חשובים לאורך התהליך ולראיין את האנשים הרלוונטיים לפני, תוך כדי ואחרי ביצוע הפרויקט.

כמו כן, טופס תיאור התהליך, המהווה חלק בלתי נפרד מהגשת הפרויקט ל"אתגר יוצרים שינוי", יסייע לכם בהבניית התהליך אותו הילדים עוברים. אנו ממליצים למלא אותו במהלך התהליך, בסיום כל שלב ושלב.

הכישורים הנרכשים משלב זה:

יכולת התבוננות בסביבה הקרובה, זיהוי בעיות שמשפיעות עלי ועל אחרים, תצפיות, חקר, מודעות עצמית ומודעות לאחר, כישורי תקשורת, כישורי מנהיגות ואמפתיה.

פעילות לדוגמא:

ציירו מפה המתארת את הדרך מהבית שלכם לבית הספר. סמנו לאורך המסלול את המקומות שאתם מרגישים שהינם בעייתיים ואותם הייתם רוצים לשנות. ניתן לעשות זאת גם על ידי צילום תמונות.