DFC WORLD HOME | HOME
 
DFC ISRAEL
feel imagine do share
Social media logos tumblr c youtube twitter facebook
 
 
 
 
  LATEST GLOBAL UPDATES  
 
 
  ISRAEL UPDATES  
 
 
  לדמיין  
spacer spacer spacer
 

שלב 2 | לדמיין   

שלב זה של התהליך מזמין את הילדים לדמיין ולהציע פתרונות לבעיה אותה זיהו והגדירו.

איך מתחילים?

1. הנחו את הילדים לדמיין את המצב האידיאלי – מה היו רוצים לשנות?

2. עודדו אותם להעלות מגוון רחב ויצירתי של רעיונות, לחלום בגדול. זכרו שלכל רעיון יש ערך.

3. שאפו לכמות – הדרך הטובה ביותר למצוא רעיון אחד טוב הינה להעלות רעיונות רבים.

4. הקפידו על תרבות הדיון - כוונו לשיח פורה ודיון תרבותי, להקשבה לרעיונותיהם של בני הצוות שהינה הכרחית לפיתוח רעיונות עצמאיים.

5. הימנעו מביקורת שיפוטית – כל רעיון ראוי.

6. שימו דגש על האופן בו החוזקות של כל אחד מהילדים יכולות לבוא לידי ביטוי למען פתרון הבעיה. 

7. קבעו קנה מידה לפיו תמיינו את הרעיונות שהועלו ובחרו את הרעיון בעל הפוטנציאל הגבוה ביותר לשינוי ישים ומשמעותי.

חשוב זכרו לתעד את כל התהליך!

מומלץ לעבוד עם לוח, פתקים, רישומים וכו' למיון הרעיונות על מנת ליצור זיכרון ויזואלי שלהם.


  

 

הכישורים הנרכשים משלב זה:

חדשנות, יזמות, חשיבה ביקורתית, יכולת לפתרון בעיות, חשיבה יצירתית, פיתוח עבודת צוות

פעילות לדוגמא:

בחרו מתוך הבעיות שזיהיתם את אלו המעניינים את רוב חברי הקבוצה

ציירו איך אתם חולמים את המצב האידיאלי

דמיינו  כ -20 רעיונות שיגשימו את החלום