DFC WORLD HOME | HOME
 
DFC ISRAEL
feel imagine do share
Social media logos tumblr c youtube twitter facebook
 
 
 
 
  LATEST GLOBAL UPDATES  
 
 
  ISRAEL UPDATES  
 
 
  לעשות  
spacer spacer spacer
 

שלב | לעשות  

 

עכשיו הזמן ל"עשות"!  למידה משמעותית מתרחשת תוך כדי עשייה. המעבר משלב התכנון והחשיבה לשלב העשייה הינו משמעותי והחיבור לעולם האמיתי מעצים את הלמידה. כשהילדים מתרגמים את חזונם למציאות ונוכחים ביכולתם להשפיע על העולם סביבם, הלמידה מוטמעת.

איך מתחילים?

1. הדריכו את הילדים ליצור תוכנית עבודה ולהגדיר תפקידים בעזרת השאלות המנחות הבאות:  

·  האם יהיה צורך במימון הפרויקט? אם כן,  באיזה סכום?

·  כיצד חשבתם להשיג את המימון?  

·  לכמה אנשים תזדקקו על מנת ליישם את הפתרון שלכם? 

·  מהי מסגרת הזמן של הפרויקט? 

·  אילו משאבים נוספים תצטרכו? וכיצד חשבתם להשיגם? 

·  האם הפתרונות שבחרתם נותנים מענה לבעיה שהגדרתם? 

2. הנחו את התלמידים לבצע פיילוט ראשוני כדי לבדוק את הפתרון שלהם על ידי ניסוי ממוקד ומקוצר, זה יעזור להם לאתר את נקודות התורפה ולפתור אותן, לפני הוצאת הפרויקט לפועל, להסיק מסקנות וליישם בשלב הוצאת הפרויקט לפועל.

3. עודדו אותם לערב ולשתף אנשים וגופים רבים ככל האפשר. זה יסייע להם להרחיב את מעגלי ועוצמת ההשפעה.

4. לוו את התלמידים בהוצאת הפתרונות לפועל ואפשרו להם להוכיח שהם יכולים!

חשוב - זכרו לתעד את התהליך!

הכישורים הנרכשים משלב זה:

עצמאות ומוטיבציה אישית, מנהיגות, עבודת צוות ושיתוף פעולה, תכנון פרויקט, הנעת אחרים לפעולה, רכישת מיומנויות ספציפיות לשם הוצאת הפרויקט לפועל, ניהול תקציב, יכולות שיווק

פעילות לדוגמא:

הכינו פרוטוטיפ של הפתרון.

באמצעות אביזרים או בציור

הציגו וקבלו משוב על המודל