DFC WORLD HOME | HOME
 
DFC ISRAEL
feel imagine do share
Social media logos tumblr c youtube twitter facebook
 
 
 
 
  LATEST GLOBAL UPDATES  
 
 
  ISRAEL UPDATES  
 
 
  לשתף  
spacer spacer spacer
 

שלב 4 | לשתף 

השלב האחרון הינו לשתף אחרים בפרויקט השינוי. בעזרת השיתוף אנו מעוררים השראה באחרים ותורמים לתחושות העצמה וגאווה בקרב הילדים שביצעו את השינוי.

איך מתחילים?

רכזו את החומרים שאספתם לאורך התהליך וספרו את סיפור השינוי שלכם. הגישו את הפרויקט ל"אתגר יוצרים שינוי" באמצעות ההרשמה באתר, בצירוף וידאו (עד 3 דק') או תמונות (עד 4 תמונות לכל שלב).

התכוננו להצגת הפרויקט שלכם בתערוכת הפרויקטים הארצית שתיערך ביוני ואולי אף תזכו בפרס.

הכישורים הנרכשים משלב זה:

כישורי תקשורת, אוריינות דיגיטלית, למידה איך לספר סיפור, רתימת אחרים לתמוך ולשתף פעולה, יכולות טכניות, סיפוק וגאווה.

בחינה מחודשת:

בקשו מהתלמידים לבחון את התהליך שעברו והשינוי שיצרו גם בסביבה וגם בעצמם באמצעות שאלות מנוחות אלו:

·         מהי הסיבה למענה פעולת השינוי בוצעה והאם הפתרון אכן נתן מענה לבעיה?

·         כיצד אתם הושפעתם מתהליך זה?

·         לאיזה מהשלבים (להרגיש, לדמיין, לעשות, לשתף) הכי התחברתם?

·         האם תוכלו ליישם את התהליך לטובת נושאים אחרים המפריעים לכם?

·         מה למדתם אודות עצמכם וחבריכם באמצעות תהליך יוצרים שינוי?

פעילות לדוגמא

קציר ויזואלי - רשמו על פתקים דביקים כל דבר שאתם זוכרים מהתהליך:  הסיפור, מי היה מעורב, מתי ואיפה קרה, הפתרון וכו'.

 מה חלמתם לשנות/לעזור? מה הפתיע? מה ריגש? מי פגשתם? תארו מאמץ גדול או אתגר בו נתקלתם? ציירו את הסיפור מתחילתו ועד סופו על גבי נייר לאורך הקיר.