טופס הגשת היוזמות החברתיות

להרגיש
  • מה הבעיה שזיהיתם ובה בחרתם להתמקד וליצור שינוי? בפירוט הבעיה אנא התייחסו לכל המרכיבים הבאים: למה הבעיה הפריעה לכם? למי עוד היא מפריעה? מתי ואיפה היא מתרחשת? מדוע היא מתרחשת? כיצד היא באה לידי ביטוי בשטח? ומה עשיתם על מנת להבין ולחקור אותה? (סקר, תצפית, שאלון, ראיון וכו')
 
לדמיין
  • תחילה רשמו את כל הרעיונות שהעליתם לפתרון הבעיה ואז פרטו אילו מתוכם בחרתם ליישם ומדוע?

לעשות
  • פרטו את תהליך יישום הפתרון/ות שלכם. בפירוט התייחסו למרכיבים הבאים: בניית תכנית העבודה, הפיילוט, אם נערך (מה שמרתם ומה שיפרתם בעקבותיו?),הוצאת היוזמה לפועל.
  • כיצד בחנתם את השפעת השינוי שיצרתם? כמה אנשים הושפעו מהיוזמה שלכם? ואיך? רשמו לפחות שני ציטוטים או עדויות.
  • באילו אתגרים/קשיים נתקלתם בזמן הוצאת היוזמה לפועל? וכיצד התגברתם עליהם?
  • תארו האם ואיזה שינוי חל בכם (אישי, התנהגותי, תודעתי וכו') כתוצאה מהתהליך. רשמו לפחות שני ציטוטים או עדויות.
 
לשתף
  • כיצד שיתפתם את בית הספר והקהילה ביוזמה שלכם? ומה הייתה תגובתם?
  • תארו בקצרה כיצד אתם מתכוונים להמשיך/לשמר את היוזמה שלכם?